Tekoäly tarkoittaa koneen kykyä tehdä yleensä ihmisen älyyn liittyviä asioita, kuten päätellä, oppia, suunnitella tai luoda. Tekoälyn avulla teknologiset keksinnöt voivat tutkia ympäristöään ja ratkaista ongelmia. Näiden kykyjen ansiosta tekoälyä voisi mahdollisesti alkaa soveltamaan erilaisiin tehtäviin, kuten kirurgiaan, videopeleihin, ihmisjoukkojen valvontaan, sosiaaliseen pisteytysjärjestelmään tai manipulointiin. MTV Uutiset –sivustolla 21. huhtikuuta 2021 julkaistussa "Uskaltaisiko mennä robottikirurgin leikattavaksi? EU:ssa pohditaan rajoituksia korkean riskin tekoälysovelluksia varten" nimisessä artikkelissa käsitellään Euroopan unionin pohdintoja tekoälyn käyttöön kohdistettuja rajoituksia Euroopassa. Rajoitusten on tarkoitus mahdollistaa kilpailukykyisyys Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa tekoälyrintamalla. 

 

Artikkelin mukaan Euroopan komissio on ehdottanut, että tekoälyn käyttö jaetaan eri luokkiin niiden mukana tulevan riskin mukaan. Kiellettyyn ja riskialttiimpaan ryhmään komissio on sijoittanut ihmisten manipuloinnin ja sosiaalisen pisteytysjärjestelmän luonnin käyttöön. Tämä on kaikin puolin hyvä ratkaisu, sillä nämä kielletyt tekoälyn käyttötarkoitukset (ainakin edeltä mainituissa) rikkoisivat ihmisten perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta. Mielestäni nämä kielletyt käyttötarkoitukset eivät ole oikea tapa koettaa ottaa Kiinaa ja Yhdysvaltoja kiinni tekoälyrintamallaMyös korkean riskin käyttötarkoitukset, kuten ihmisjoukkojen valvonta ja sovellukset, joissa ihmishenki on vaarassa (kuten leikkausrobotti tai muu sellainen), ovat mielestäni ihmisoikeusrikkomusten rajamailla. 

 

Komission vähäisen ja rajatun riskin tekoälyn käyttötarkoituksiin lukeutuvat chattibotit, videopelit ja muut sellaiset olisivat mainio tapa kasvattaa Euroopan kilpailukykyä tekoälyrintamalla. Nämä käyttötarkoitukset olisivat turvallinen tapa niin ihmisille, kuin hallituksillekin, sillä jos ihmiset kokisivat hallituksen rikkovan heidän ihmisoikeuksiaan, protestointi voisi ymmärrettävästi olla vahvaa ja tai jopa väkivaltaista, kuten Kiinassa on jo ihmisjoukkojen valvonnan takia nähty. 

 

Kaiken kaikkiaan tekoälyn hyödyntäminen teknologiassa on erinomaista, mutta sen toteutus edistyneemmällä tasolla voi olla vaikeaa ja synnyttää vastarintaa. Tekoälyn käyttötarkoitusten jako luokkiin on hyvä ratkaisu edistää Euroopan kilpailukykyä tekoälyrintamalla turvallisesti ja hiljattain siten, ettei se herätä ihmisissä suurempia epäluuloja.