Uutinen kertoo EU-komission luokittelujärjestelmästä, jolla asetetaan kriteerin ilmaston ja ympäristön kannalta kestävälle toiminnalle. Yllättävää tässä oli se, että kaasu ja ydinvoima jätettiin pois kestävien energiamuotojen listalta, vaikka ne korvaavat öljyn ja hiilen käyttöä.  

Mielestäni tämä on huono asia ilmastonmuutoksen kannalta. Ydinvoimalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska siitä ei tuotantoprosesseissa vapaudu yhtään hiilidioksidia. Se on myös tehokkaampaa tuuli- ja aurinkovoimaan verrattuna, sillä se ei vaadi suuria määriä tuotantolaitoksia. On huolestuttavaa, että EU lähtee ydinvoimaa vastustavalle kannalle, varsinkin kun noin 20% Suomen sähköstä tulee ydinvoimasta.  

On kuitenkin hyvä, että aurinko- ja tuulivoima saavat korkeimman kestävyysluokittelun. Vaikkakin niiden energiatuotanto on olematon ydinvoimaan nähden. Hyvänä uutisena Suomelle on kuitenkin se, että Suomelle tärkeät vesivoima ja bioenergia ovat päässeet mukaan kestävyysluokitteluun, vaikkakin niiden ehtoja punnitaan vielä. Toivottavasti tulevat päätökset ovat myönteisiä Suomalaiselle energiatuotannolle.  

https://yle.fi/uutiset/3-11894496